Goirleseweg 34 Tilburg
013-5420606
tctwerkgroeppadel@gmail.com

Mijlpalen

Mei 2017
Oprichting van de padelcommissie
Juni – juli 2017
Marktverkenningen Nederland en analyse directe omgeving
Juli & september 2017
Kennismaken met padel voor leden van T.C.T.
September 2017
Concept business case voorgelegd aan bestuur T.C.T.
Februari 2018
Stemming in de Algemene Leden Vergadering
April – juni 2018
Offerte- en keuzetraject banenbouwers, uitwerking financieringsconstructie 
Juni 2018
Financiering rond door uitgifte ledencertificaten en donatie Tivolifonds 
Juli 2018
Omgevingsvergunning inclusief kap onherroepelijk (startschot bouw) 
Samenwerking rond met Padelschool Japsers en uitbater Michiel van Oosterhout
Augustus 2018
Terrein bouwrijp maken
September – oktober 2018
Storten fundering en bouw padelbanen
September 2018
Promotieplan geactiveerd (social media, samenwerking met o.a. Marketing Tilburg) 
Oktober 2018
Lancering website, topklasse padel speelt najaarscompetitie bij T.C.T.
November 2018
Openingsmaand PADEL@TCT (zie programma november)

To do
Afhang-/reserveringssysteem lanceren, contributie 2019 vaststellen bij ALV, commissies opstarten, herplant bomen, officiële opening in voorjaar 2019